Category: 1813 Petrus

Overlijdensbericht Neeltje Vermaat

Op 5 maart 1876 verschijnt in de Brielse Courant het overlijdensbericht van Neeltje Vermaat.

19 maart verschijnt er een dankbrief in de krant:

Voor de vele bewijzen van deelneming en belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden mijner dierbare Echtgenoot betuigt de ondergeteeken zijn weigemeenden dank
Oostvoorne 18 Maart 1876
Ps VAN DER POEL

Drie maanden later biedt Petrus op 16 juli zijn grond met gewassen te koop aan.

Gem. staat voor gemet en roed. voor roede. Dit zijn twee oude oppervlaktematen.

Dat jaar trekt Petrus in bij zijn dochter Maria en blijft bij haar wonen tot aan zijn dood in 1894.

Den alom beroemden zwarten inlandschen hengst

Cornelis zoon van Petrus is eigenaar geweest van een beroemde zwarte hengst zoals blijkt uit een artikel van de Nieuwe Brielsche Courant, 31 januari 1875.

OUDENHOORN , 28 Januari De landbouwer B Voogd alhier heeft een jong paard ruim anderhalf jaar zijnde een zwarte hengst en een afstammeling van den alom beroemden zwarten inlandschen hengst van den heer Cs van der Poel Pz te Nieuwenhoorn voor den kapitalen prijs van Fl 355 wel een bewijs dat ook voor goed Hollandsen ras enorme prijzen worden besteed

Op 15 maart is in dezelfde Courant te lezen:

OUDENHOORN 15 Maart Met genoegen vernemen wij , dat de heer C van der Poel Pz te Nieuwenhoorn , het voorstel , hem speciaal gedaan van wege de afdeeling Amsterdam der Hollandsche Maatschappij van Landbouw om zijn’ hengst aan de tentoonstelling of keuring op aanst Vrijdag te Amsterdam te houden te doen deelnemen , heeft van de hand gewezen.