Category: 1839 Marinus

Onterechte beschuldiging

In de Nieuwe Brielsche Courant verschijnt op 07 maart 1875 het volgende stukje:

De ondergeteekende , bij geruchte vernomen hebbende , dat men alhier hem voor den Inzender van het de vorige week Zondag geplaatste artikel uit Heenvliet beschuldigt verklaart dit eene ONWAARHEID te zijn.

M VAN DER POEL, Abbenbroek.

Op 1 april wordt er door de krant ook een rectificatie geplaatst:

Correspondentie Gaarne voldoen wij aan het verzoek van de Heer M v d Poel te Abbenbroek door te verklaren dat hij de inzender van het stuk in No 17 van dit blad voorkomende en geteekend “Uw bestendige Lezer” niet is.

Wat was er nu aan de hand?

n het stuk uit No 17 beschuldigde “Uw bestendige Lezer” de heer L. Buijs uit Abbenbroek ervan dat hij in een redactioneel stuk had vermeld dat zijn dekhengst “De Draver” ook vermeld stond in de lijst met dekhengsten van particulieren van de Landbouwcourant, alleen deze lijst toonde al weken geen “De Draver” in deze lijst. “Uw bestendige lezer” vond dit een manier om het advertentiegeld in de Landbouwcourant te ontduiken en noemde het heimelijk bedrog en sloot zijn ingezonden brief af met:

Maar Brood, op zoo’n manier verdiend, Neen, “Mijnheer”: dat lust ik niet.

Voorbereidingen voor verhuizing

Op 24 en 31 december 1876 en 7 januari 1877 verschijnt er in de nieuwe brielse courant drie keer dezelfde advertentie waarin Marinus van der Poel en A. Herweijer (waarschijnlijk haar broer  Arij) voor een periode van 10 jaar een woning en grond te huur aan bieden.

De aanvaarding van dit alles in in mei 1877. Op 29 april van dat jaar wordt de familie ingeschreven in het bevolkingsregister van Zoeterwoude waar ze 4 jaar zullen blijven. Marinus keert nooit meer terug naar Voorne Putten. Na Zoeterwoude woont hij nog dik twee jaar in Waddinxveen en daarna 6 weken in Neede.

Met het vertrek van Marinus wordt gebroken met alle voorgaande generaties die altijd gewoond en gewerkt hebben in Voorne Putten. De generaties na hem zullen niet meer terugkeren.