Annetje Verboom

Wie weet wie de mevrouw is op deze foto? Bij de foto stond vermeld Annetje Verboom.

Annetje, dochter van Jacob Verboom en Cornelia Neeltje vd Poel?

Ik denk zelf dat het een dochter is van Jacob Verboom en Cornelia Neeltje van der Poel. Het laatste wat ik van deze twee weet is dat ze getrouwd zijn op 3 mei 1893 in Waddinxveen. Wie kan me meer vertellen over Annetje of andere (klein)kinderen van Jacob en Cornelia Neeltje?

Kerkelijke trouwakte Frederik Corneliszn

Op dit moment is dit de oudste akte waar ik een afbeelding van heb:

Uitreksel trouwregister Frederik Corneliszn

Uitreksel trouwregister Frederik Corneliszn

De tekst is als volgt:

1730 den 26 maart getrouwt, na 3 voorgaande geboden, Frederik Cornelis van der Poel, jongeman van Helvoet Binnen en Centje Jans Luijendijk jongedochter van ‘t Nieuland.

Nieuwland is een polder in Vierpolders

Onterechte beschuldiging

In de Nieuwe Brielsche Courant verschijnt op 07 maart 1875 het volgende stukje:

De ondergeteekende , bij geruchte vernomen hebbende , dat men alhier hem voor den Inzender van het de vorige week Zondag geplaatste artikel uit Heenvliet beschuldigt verklaart dit eene ONWAARHEID te zijn.

M VAN DER POEL, Abbenbroek.

Op 1 april wordt er door de krant ook een rectificatie geplaatst:

Correspondentie Gaarne voldoen wij aan het verzoek van de Heer M v d Poel te Abbenbroek door te verklaren dat hij de inzender van het stuk in No 17 van dit blad voorkomende en geteekend “Uw bestendige Lezer” niet is.

Wat was er nu aan de hand?

n het stuk uit No 17 beschuldigde “Uw bestendige Lezer” de heer L. Buijs uit Abbenbroek ervan dat hij in een redactioneel stuk had vermeld dat zijn dekhengst “De Draver” ook vermeld stond in de lijst met dekhengsten van particulieren van de Landbouwcourant, alleen deze lijst toonde al weken geen “De Draver” in deze lijst. “Uw bestendige lezer” vond dit een manier om het advertentiegeld in de Landbouwcourant te ontduiken en noemde het heimelijk bedrog en sloot zijn ingezonden brief af met:

Maar Brood, op zoo’n manier verdiend, Neen, “Mijnheer”: dat lust ik niet.

Voorbereidingen voor verhuizing

Op 24 en 31 december 1876 en 7 januari 1877 verschijnt er in de nieuwe brielse courant drie keer dezelfde advertentie waarin Marinus van der Poel en A. Herweijer (waarschijnlijk haar broer  Arij) voor een periode van 10 jaar een woning en grond te huur aan bieden.

De aanvaarding van dit alles in in mei 1877. Op 29 april van dat jaar wordt de familie ingeschreven in het bevolkingsregister van Zoeterwoude waar ze 4 jaar zullen blijven. Marinus keert nooit meer terug naar Voorne Putten. Na Zoeterwoude woont hij nog dik twee jaar in Waddinxveen en daarna 6 weken in Neede.

Met het vertrek van Marinus wordt gebroken met alle voorgaande generaties die altijd gewoond en gewerkt hebben in Voorne Putten. De generaties na hem zullen niet meer terugkeren.

Overlijdensbericht Neeltje Vermaat

Op 5 maart 1876 verschijnt in de Brielse Courant het overlijdensbericht van Neeltje Vermaat.

19 maart verschijnt er een dankbrief in de krant:

Voor de vele bewijzen van deelneming en belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden mijner dierbare Echtgenoot betuigt de ondergeteeken zijn weigemeenden dank
Oostvoorne 18 Maart 1876
Ps VAN DER POEL

Drie maanden later biedt Petrus op 16 juli zijn grond met gewassen te koop aan.

Gem. staat voor gemet en roed. voor roede. Dit zijn twee oude oppervlaktematen.

Dat jaar trekt Petrus in bij zijn dochter Maria en blijft bij haar wonen tot aan zijn dood in 1894.

Den alom beroemden zwarten inlandschen hengst

Cornelis zoon van Petrus is eigenaar geweest van een beroemde zwarte hengst zoals blijkt uit een artikel van de Nieuwe Brielsche Courant, 31 januari 1875.

OUDENHOORN , 28 Januari De landbouwer B Voogd alhier heeft een jong paard ruim anderhalf jaar zijnde een zwarte hengst en een afstammeling van den alom beroemden zwarten inlandschen hengst van den heer Cs van der Poel Pz te Nieuwenhoorn voor den kapitalen prijs van Fl 355 wel een bewijs dat ook voor goed Hollandsen ras enorme prijzen worden besteed

Op 15 maart is in dezelfde Courant te lezen:

OUDENHOORN 15 Maart Met genoegen vernemen wij , dat de heer C van der Poel Pz te Nieuwenhoorn , het voorstel , hem speciaal gedaan van wege de afdeeling Amsterdam der Hollandsche Maatschappij van Landbouw om zijn’ hengst aan de tentoonstelling of keuring op aanst Vrijdag te Amsterdam te houden te doen deelnemen , heeft van de hand gewezen.

Huwelijksbokaal

Voor hun 50-jarige huwelijksfeest ontvingen Cornelis van der Poel en Maria Speelpenning in 1850 een bokaal.

Deze bokaal was onderdeel van de collectie Cultuurbezit Waterschap De Brielse Dijkring. Op 1 januari 2005 is het Waterschap Hollandse Delta ontstaan uit de samenvoeging van de waterschappen De Brielse Dijkring, Goeree-Overflakkee, De Groote Waard en IJsselmonde, en een deel van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Deze fusiepartners brachten hierbij de in de loop der tijd vergaarde en via rechtsvoorgangers verkregen cultuurhistorische voorwerpen in, waaronder deze bokaal. De collectie is te zien op http://www.museum-online.nl/hollandsedelta/

De bokaal is 18,2 x 7,7 (voet) cm en heeft de inscriptie ’50 Jar: Huw: Ges: aan / C.C. vd P. en M.S. / 18 3-28 50′. Overige informatie:

Beschrijving: Lichtconische voet. Lage stam gevormd uit een voetknoop en een schijf. Conische aan de onderzijde in tien facetten geslepen kelk met inscriptie en twee bladslingers met bloem in diamantlijngravure. De tekst wijst naar het huwelijksfeest op 28 maart 1850 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het huwelijk van Cornelis C. van der Poel (1857) en Maria Speelpenning (1851), dat op 28 maart 1800 werd voltrokken.
Herkomst: Waterschap De Brielse Dijkring. Geschonken op 17 februari 1989 door A. Mol., zoon van de secretaris-penningmeester van de polder Vierpolders.
Literatuur: L.W. Hordijk, Het Cultuurbezit van het waterschap De Brielse Dijkring, Brielle 2004, pp.49, 51, nr.17.

Meeste verblijfplaatsen

Marinus van der Poel is degene met de meeste verblijfplaatsen. Hieronder een opsomming, waarbij je zult zien dat nog niet alle jaren aansluiten.

Ouderlijk huis aan de zutphenseweg in Laren 1919

van 11-11-1893 tot voor 19-12-1916

Bij ouders

van na 1910 tot 19-01-1917

Zeist

van 19-01-1917 tot 29-09-1917

Bilderdijkstraat 34bis, Utrecht

van 29-09-1917 tot 19-11-1917

Laren, Gelderland (Ouderlijk huis)

van 19-11-1917 tot 24-02-1919

Apeldoorn

van 24-02-1919 tot 09-12-1920

J.P. Koenstraat 36bis, Utrecht ((Schoonouders))

van 09-12-1920 tot 14-06-1921

Kanaalstraat 70bis, Utrecht

van 29-03-1921 tot 14-06-1921

Warmoesstraat 15, Amsterdam (Inwonend bij Kooiman, gezin blijft in Utrecht)

van 14-06-1921 tot 16-07-1921

Leidschedwarsstr 17, Utrecht

van 16-07-1921 tot 22-10-1921

Rumpenerstraat 44a (ten huize van Schnettelkes, pension voor mijnwerkers), Brunssum

vanaf 22-10-1921

Celebesstraat numberswiki.com

10, Almelo

van 16-03-1922 tot 23-08-1923

Schaldezooist 11?, Almelo (Marinus is waarschijnlijk eerder in Almelo aangekomen)

van 23-08-1923 tot 12-06-1924

J.P. Koenstraat 36bis, Utrecht (Schoonouders)

van 12-06-1924 tot 24-03-1926

Potgieterstraat 12, Utrecht

van 24-03-1926 tot 27-09-1926

Haringstraat 14 bis, Utrecht

van 27-09-1926 tot 20-06-1930

Helsdingenstr 36bis, Arnhem

van 20-06-1930 tot 31-01-1972

St Winfridusstraat 45, Zuilen per jan 1954 Utrecht

van 30-08-1943 tot 26-11-1943

Weteringsschans, Amsterdam (In arrest)

van 26-11-1943 tot 11-03-1944

Kamp Vught barak 21

van 11-03-1944 tot 18-04-1944

Aussenkommando Roosendaal (Werk aan de bouw van Duitse verdedigingswerken)

van 18-04-1944 tot 24-04-1944

Kamp Vught

van 26-05-1944 tot 25-05-1945

Concentratiekamp Dachau barak 6, Duitsland

van 31-01-1972 tot 12-06-1973

Dierenriem 106 A, De Bilt

van 12-06-1973 tot 12-01-1978

Prof Dr W Einthovenweg 20, De Bilt

Ansichtkaart uit 1928

Op 2e kerstdag 1928 stuurden Thony en Marinus van der Poel een ansichtkaartje naar Neeltje en Teunis. Neeltje was de zus van Marinus. Voor op de ansichtkaart een foto genomen op het werk van Marinus, waarschijnlijk toen hij werkte voor Stokvis in Amsterdam.

Marinus op werk Amsterdam 1928

Marinus staat linksboven. Wie de anderen op de foto zijn is onbekend. Hoewel de kaart in Arnhem is geschreven, is hij afgestempeld in Amsterdam (centraal station) op 27 december. Waarschijnlijk heeft Marinus hem op weg naar zijn werk in Amsterdam op de bus gedaan.

De adressering is eenvoudig: de fam vd poel, Laren (Gld) bij Lochem. Schijnbaar was dat voldoende in 1928.

Het leukste is het bericht op de achterkant:

Beste Neeltje en Teunis en allemaal,

In de eerste plaats wenschen wij je een gelukkig huwelijk toe en in de tweede plaats maak ik mijn excuus dat ik zoo laat met schrijven ben. Ik werk reeds 2 mnd. in A’dam als voorman in de centr. verwarming voor Stokvis alhier. Ik kom zaterdags thuis en ‘s maandags ga ik weer weg dus het schrijven wordt dan meestal vergeten. Verder wenschen wij jullie een zalig nieuwjaar toe. Onze hartelijke groeten aan allen van ons allen.

Thony en Marinus

Familiegraf in Laren

Op de algemene begraafplaats in Laren Gelderland ligt een familiegraf van drie generaties van der Poel. In 1924 is daar Petrus Cornelis begraven en 10 jaar later is zijn vrouw Hilletje van der Linden in hetzelfde graf begraven.

Familiegraf in Laren

In 1974 is daar het middelste graf aan toegevoegd met hun schoondochter Johanna van der Poel – Lensink in 1983 gevolgd door een graf van haar Johanna’s dochter Corrie. Johanna’s man Jan, de jongste zoon van Petrus Cornelis en Hilletje is tenslotte in 1988 aan het middelste graf toegevoegd.

Familiegraf in Laren

1 2